Lönsam och hållbar flödesteknik

BPS gillar lager, något som förenklar vardagen för våra kunder.

Med 12m höglager och 1250 pallplatser kan vi på BPS erbjuda våra kunder ett brett urval av produkter och snabba leveranser, även när det är akut.

Några av de produkter vi tillverkar i Göteborg, är våra spolmunstycken ur Kiruna-serien och våra mönsterskyddade spolspjut. Dessa produkter bidrar till en förbättrad arbetsmiljö i samband med renspolning av bassänger och avloppspumpstationer.

Ett av våra specialområden är tryckslagsbekämpning och en produkt som vi utvecklat, WHP (Water Hammer Protector) är avsedd för just detta.

Andra populära produkter vi erbjuder är våra nyckelfärdiga brunnar för markförläggning som anpassas med de funktioner ni som kund önskar.

Med rutinerad teknisk supportpersonal vägleder vi er som kund till rätt produktval, både ur hållbara och ekonomiska perspektiv.

Förutom kunder i Sverige exporterar BPS till ett antal länder såväl inom som utanför EU.

VERKSAMHETSOMRÅDEN

Fyllda ledningar minskar kostnader och ökar driftsäkerheten

När en lednings släppunkt ligger lägre än högsta punkten i systemet, skapas hävert och ledningen löper risk att tömmas vid pumpstopp. Eftersom luft då tränger in i systemet uppstår ofta oönskade tryckslag vid efterföljande pumpstarter.

För att motverka detta har vi på BPS tagit fram olika lösningar på problemet. Ett exempel är ett balanserat system som håller kvar vätskepelaren i rörsystemet och som inte kräver elektrisk inkoppling. Placering fungerar då även i områden där elektrisk framdragning skulle bli svårt att försvara ekonomiskt.

Hela systemet levereras i en nedstigningsbrunn av polyeten.


Mer kunduppdrag

SAMARBETSPARTNERS