Fyllda ledningar minskar kostnader och ökar driftsäkerheten

Bakgrund & utmaningar

När en lednings släppunkt ligger lägre än högsta punkten i systemet, skapas hävert och ledningen löper risk att tömmas vid pumpstopp. Eftersom luft då tränger in i systemet uppstår ofta oönskade tryckslag vid efterföljande pumpstarter.

Lösning och resultat

För att motverka detta har vi på BPS tagit fram olika lösningar på problemet. Ett exempel är ett balanserat system som håller kvar vätskepelaren i rörsystemet och som inte kräver elektrisk inkoppling. Hela systemet levereras i en nedstigningsbrunn av polyeten.

Med BPS unika lösning så undviker man nu risken att ledningar töms och besvärande tryckslag och därmed ökad driftsäkerhet. Placeringen fungerar, med denna lösning, även i områden där elektrisk framdragning skulle bli svårt att försvara ekonomiskt.