WHP - en tryckslagsdämpande backventil

Bakgrund & utmaningar

Kunden hade problem med tryckslag i en nybyggd pumpstation. Man pumpade med 0,8 bars tryck. När pumparna stannade uppstod först ett undertryck på 0,5 bar, därefter kom en trycktransient med 9,2 bars övertryck. Hela förloppet sker på en bråkdel av en sekund. Rörsystemet utsätts för laster som de inte är avsedda för och ljudet kan jämföras med en bil som kör in i en vägg. På grund av det snabba förloppet kunde vi inte garantera att vi kunde lösa problemet med vår WHP (Water Hammer Protector) ventil men vi ville gärna göra ett försök. 

Lösning

BPS egenutvecklade tryckslagsdämpande backventil, WHP, dämpar både över- och undertrycksfasen i ett tryckslag. När pumpen stannar och vätskepelarens rörelseenergi vill vidare uppstår undertryck. Vacuumventilen släpper då in luft som minskar undertrycket och dämpar övertrycket i övertrycksfasen. Med hjälp av en bypass på ventilen kommer även media vid tryckökning att släppas förbi klaffen. 

Resultat

Vi gjorde en mätning både före och efter installation av WHP ventilen. Diagrammet här bredvid visar ett tydligt resultat. BPS egenutvecklade WHP löste problemet och tryckslagen dämpades helt i det här fallet.

En installation av WHP backventil kan dämpa tryckslag som riskerar att orsaka stora och kostsamma skador på rörsystem, pumpar och ventiler.

Blå kurva visar tryckslag med konventionella klaffbackventiler.

Grön kurva visar resultat med WHP 6503 installerad.

Klaffbackventil segjärn (WHP), flänsad

Till produkt