backventil dämpar tryckslag
backventil dämpar tryckslag

Ökad hållbarhet

WHP backventil dämpar tryckslag och ökar livslängden på rörsystem.

minimera risken för kostsamma reparationer orsakade av tryckslag

Ett effektivt sätt att minimera risken för kostsamma reparationer orsakade av tryckslag.

Tryckslag ligger bakom många problem i rörsystem, något som kan bli kostsamt såväl ekonomiskt som miljömässigt. Det kan orsaka rörbrott, skador på ventiler, pumpar, mätutrustning, kopplingar och upphängningar. Exempel på när tryckslag kan uppstå är vid hastighetsförändring av flödet, pumpar som startar/stannar för snabbt, ventiler som öppnar/stänger för snabbt, luftfickor i rörsystemet och strömbortfall.

Tryckslagen förkortar livslängden på de olika delarna i rörsystemet, vilket leder till ökade underhållskostnader. Oavsett orsak till skador och slitage kan BPS erbjuda rätt produkter och framförallt kompetensen att hjälpa er att undvika tryckslag.

WHP backventil dämpar tryckslag och ökar livslängden på rörsystem.

WHP är en klaffbackventil som är utrustad med en justerbar övertrycksventil som evakuerar övertryck vid ett tryckslag. Ventilen har även en vacuumventil som öppnar vid ett undertryck av 0,03 bar och släpper in luft vid tryckslagets undertrycksfas.

Överströmningsventilen kan också användas för att underlätta tömning av tryckledning tillsammans med lättverket. Ventilen är avsedd för vatten och avloppsvatten. Huset har ett vinklat säte för bästa täthet vid låga differenstryck. Klaffen är av stål som är invulkad i NBR-gummi. Klaffen är vändbar. Ventilen har
fullt genomlopp och mycket lågt tryckfall. Ventilen är försedd med lättverk vilket möjliggör evakuering av mediat på trycksidan i samband med service. Flänsad anslutning, PN 10/16.

WHP backventil dämpar tryckslag
unik klaffbackventil

Ökad hållbarhet

-En unik klaffbackventil med möjlighet att bygga på med bypass som dämpar tryckslag.

-Hanterar både över- och undertryck.

-Reducerar eller eliminerar tryckslag.

-Minskar antalet rörbrott i rörsystemet.

-Efter långvarig användning bör klaffen bytas ut. Kontroll av övertrycksventilens och vacuumventilens funktion bör göras regelbundet.

-Rätt till tekniska ändringar förbehålles.

-Ökar livslängden på samtliga rörsystem.

-Enkel att montera.

-Låga energiförluster.

-Kan ersätta hydrauliskt dämpande backventiler.

Utan Water Hammer Protector

När pumpen stängs av fortsätter mediet framåt, detta skapar ett undertryck. När vätskepelaren sen slår tillbaka med full kraft bildas ett övertryck. Detta kan orsaka kraftiga tryckslag.

Med Water Hammer Protector

När undertryck uppstår släpper vacuum­ ventilen in luft. Luften fungerar som en luftkudde när vätskepelaren slår tillbaka och dämpar tryckslaget.

Blir övertrycket från vätskepelaren för högt, öppnar överströmningsventilen och låter mediet passera förbi klaffen in genom pumpen.

Upptäck våra tryckslagsdämpande ventiler

Visa alla