Flödesmätning på dricksvattennätet

Bakgrund & utmaningar

Att placera ut flödesmätare på strategiska punkter i ledningsnätet har historiskt sett  inneburit ett antal utmaningar som exemplevis tillgång till el och kostnader för installation. Funktioner som eftersöks förutom flödesmätning kan också vara tryckmätning eller rörbrottsfunktion.

Lösning och resultat

Med utgångsläge från dessa utmaningar bestämde vi på BPS oss för att ta fram en lösning som väsentligt förenklar flödesmätning på dricksvattennätet. Funktioner förutom flödesmätning som vi eftersträvade var också möjlighet till tryckmätning och/eller rörbrottsfunktion. Därtill varianter på egen strömförsörjning till expempel via turbin eller med batteridrift.

Detta innebär att det nu har blivit förhållandevis enkelt att placera ut flödesmätare på strategiska punkter i ledningsnätet.