Miljö och energibesparing

Miljö

Att verka för en bättre miljö ser vi på BPS som en självklarhet. Vårt fokus syftar till en bättre arbetsmiljö för er och för naturen i stort. Ni får hjälp med rätt förberedelser, kunskap och produkter – allt för att undvika ohälsosamma virus, bakterier, samt att förebygga onödiga fysiska belastningar. BPS har inte bara effektiva produkter, vi kan också främja god hälsa på er arbetsplats.

BPS rekommendation är att undvika hälsovådliga aerosoler och vistas så kort tid som möjligt i miljöer med skadliga virus eller bakterier. Exempel på lösningar och produkter som bidrar till en god arbetsmiljö är spolmunstycken och spolspjut från BPS.

Vill ni veta mer om hur våra produkter kan hjälpa er att förbättra arbetsmiljön på er arbetsplats?

Kontakta oss

Energibesparing

Energieffektivisering är något vi alla kan bidra till, allt från valet av lampa till effektivare processer inom industrin. På marknaden finns det idag förhållandevis många produkter som gör samma jobb men där skillnaden i energiförbrukning kan vara mycket stor. 

Ett samarbete med BPS hjälper er till rätt strategi och produktval. Det kan handla om att utnyttja kapaciteten i er anläggning på ett optimalt sätt eller att förbruka mindre el. Vald produkt ska passa en viss applikation och fungera på ett säkert och hållbart sätt.

För att få veta mer så kontakta oss

Kontakta oss