Tjänster

BPS är ett serviceinriktat bolag. Hos oss vill vi ge er det lilla extra som kan vara av avgörande betydelse. Med stor produktkunskap kan vi rekommendera en optimal helhetslösning som tar alla parametrar i beaktande: ekonomi, miljö, drift och underhåll. Men framför allt en lösning som fungerar, och som skall vara långsiktiktigt lönsam, i er anläggning.

Med mer än 20 års erfarenhet av vår bransch törs vi utlova goda råd.

Välkommen med din förfrågan!

Energibesparing

Energieffektivisering är något vi alla kan bidra till, allt från valet av lampa till effektivare processer inom industrin. På marknaden finns det idag förhållandevis många produkter som gör samma jobb men där skillnaden i energiförbrukning kan vara mycket stor. 


Ett samarbete med BPS hjälper er till rätt strategi och produktval. Det kan handla om att utnyttja kapaciteten i er anläggning på ett optimalt sätt eller att förbruka mindre el. Vald produkt ska passa en viss applikation och fungera på ett säkert och hållbart sätt.

För att få veta mer så kontakta oss gärna på tel. 031-69 74 40 eller skriv till info@bpsab.se.

Miljö

Att verka för en bättre miljö ser vi på BPS som en självklarhet. Vårt fokus syftar till en bättre arbetsmiljö för er och för naturen i stort. Ni får hjälp med rätt förberedelser, kunskap och produkter – allt för att undvika ohälsosamma virus, bakterier, samt att förebygga onödiga fysiska belastningar. BPS har inte bara effektiva produkter, vi kan också främja god hälsa på er arbetsplats.

BPS rekommendation är att undvika hälsovådliga aerosoler och vistas så kort tid som möjligt i miljöer med skadliga virus eller bakterier. Exempel på lösningar och produkter som bidrar till en god arbetsmiljö är spolmunstycken och spolspjut från BPS.

Vill ni veta mer om hur våra produkter kan hjälpa er att förbättra arbetsmiljön på er arbetsplats så ring gärna 031-69 74 40 eller maila till info@bpsab.se.

Tryckslagsdämpning

Tryckslag ligger bakom många problem i rörsystem, något som kan bli kostsamt såväl ekonomiskt som miljömässigt. Det kan orsaka rörbrott, skador på ventiler, pumpar, mätutrustning, kopplingar och upphängningar. Exempel på när tryckslag kan uppstå är vid hastighetsförändring av flödet, pumpar som startar/stannar för snabbt, ventiler som öppnar/stänger för snabbt, luftfickor i rörsystemet och strömbortfall.

Tryckslagen förkortar livslängden på de olika delarna i rörsystemet, vilket leder till ökade underhållskostnader. Oavsett orsak till skador och slitage kan BPS erbjuda rätt produkter och framförallt kompetensen att hjälpa er att undvika tryckslag.

Vill ni veta mer om hur vi kan hjälpa er att dämpa tryckslag, kontakta oss gärna på 031-69 74 40 eller skriv till info@bpsab.se

Utbildning

BPS erbjuder workshops och utbildningar inom flödesteknik. Om önskemål finns utgår vi ifrån respektive kunds unika behov och anpassar utbildningen därefter. Vi har ett stort fokus på att bistå våra kunder med ökad kunskap.

Står ni inför utmaningar eller har önskemål om något specifikt? Hör av er, vi är alltid redo att hjälpa er på bästa möjliga sätt. Utbildningar eller workshops kan hållas i våra lokaler eller så kommer vi till er om så önskas. I de tider som nu råder har vi möjlighet till distans- och videoutbildning av hög kvalitet.

Kontakta oss gärna på 031-69 74 40 eller skriv till info@bpsab.se så berättar vi mer.