lager_ny

BPS - drivande aktör i 20 år

Det som en gång startade i ett lager i en 20 fots tomcontainer hos Torbjörn Börjesson har idag utvecklat BPS till en av de ledande aktörerna på marknaden för flödestekniska lösningar och produkter. Verksamheten har sitt säte i Göteborg där vårt huvudkontoret med lager och tillverkning ligger.

Med ödmjukhet inför vår gemensamma miljö, tar vi vårt ansvar och jobbar med hållbara produkter och energieffektiva lösningar. Tillsammans med våra kunder och leverantörer verkar vi på BPS för ett hållbart samhälle.

Företaget startades 2001 av Torbjörn och har sedan dess haft en stabil tillväxt och med ett av de största lagren för ventiler i Sverige ser vi med stark tillförsikt på framtiden.

BPS_Om_oss_ww-supply-chain_3_

En global partner - alltid nära er

Produkter från BPS finns i många delar av världen och från Hisingen i Göteborg levererar vi produkter till mer än 1200 aktiva kunder inom Sverige. Därtill exporterar BPS till länder både inom och utanför Europa, våra kunder är verksamma i ett flertal segment såsom t.ex. Vatten, Avlopp, Industri samt Marin & Offshore.

Vårt mål är att vara i framkant vad gäller produktutveckling, kvalitet, prestanda och logistik.

Genom att hela tiden ta fram och utveckla nya idéer på marknaden, återinvestera samt bygga upp vårt lager, gör vi allt vi kan för att möta våra kunders behov, både vid akuta tillfällen med snabba leveranser och när konsultation krävs.

Om_oss_format_bild_spolspjut_Torbj_rn_Kund

Kvalitet och funktion som gör skillnad

Våra produkter utvecklas och produceras i egna lokaler samt hos noggrannt utvalda tillverkare runt om i världen. De flesta produkter marknadsförs under varumärket BPS men vi är också återförsäljare av produkter från certifierade tillverkare som möter de hårda krav som vi ställer.

Med effektiv produktion och logistik säkerställer vi att ni som kund får en så optimal levererans som möjligt.

Vår vision är att vara det bästa valet för Er som kund såväl vad det gäller produktkvalitet som service. 

Vi är en del av ett större sammanhang

Momentum Group har rötter i en drygt 100-årig framgångsrik företagskultur med ursprung i Bergman & Beving. Momentum Group driver, utvecklar och förvärvar framgångsrika hållbara företag i Norden genom ett aktivt ägande med ett decentraliserat resultat- och affärsansvar.

Gruppen består av ett antal företag som tillsammans utgör en av Nordens ledande leverantörer av industrikomponenter, industriservice och andra relaterade tjänster inom industrisektorn.

Till Momentum Group >>

Vi söker företag som vill utvecklas tillsammans med oss

Förvärv är en viktig del av Momentum Groups affärsidé. Vi söker alltid efter entreprenörer, företagsledare och ägare till bolag med exempelvis starka premiumvarumärken och/eller marknadskanaler som kan förstärka våra nuvarande verksamheter eller bidra med nya produkt- eller marknadssegment där det finns förutsättningar att ta ledande positioner.

Momentum Group är en långsiktig ägare som har kraften och erfarenheten att vidareutveckla förvärvade bolag för hållbar lönsamhet och tillväxt.

Läs mer hos Momentum Group >>