Lägesställare

BPS EPA

Analog elektrisk lägesställare

Lägesställare för elektriska reglerande manöverdon 4-20mA in/ut signal.

Varianter

Grupperade produktartiklar
Artikelnummer
BPS EPA