Backventiler

Backventiler används för att stoppa ett specifikt flöde från att strömma i en viss riktning. Backventiler styrs alltid av medietrycket. Valet av backventil är beroende av media, tryck och temperatur.

Hur snabbt ventilen får lov att stänga och var i applikationen den ska sitta är också viktigt att ta hänsyn till när ni väljer backventil. Rätt val kan även göra det möjligt att spara energi som gynnar både ekonomi och miljö.

Vi har en tryckslagsdämpande backventil som kan reducera tryckslag, WHP-Water Hammer Protector. Tryckslag kan orsaka rörbrott och andra kostsamma skador på ingående komponenter i rörsystemet.

Mindre

Backventiler används för att stoppa ett specifikt flöde från att strömma i en viss riktning. Backventiler styrs alltid av mediatrycket. Valet av backventiler är beroende på media, tryck och temperatur.

Läs mer